Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 45

Voorgesteld 11 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering werkt aan plannen om het jeugdsanctierecht aan te passen;

overwegende dat de regering daarbij heeft toegezegd ook te zullen kijken naar de strafmaat;

overwegende dat adolescenten behalve in jeugdinrichtingen ook in inrichtingen voor volwassenen verblijven;

verzoekt de regering, in de analyse naar de verbeteringen voor het jeugdsanctierecht ook de bejegening van jongvolwassenen in de inrichtingen voor volwassenen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg