Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 434

Voorgesteld 16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechtspraak de komende tijd veel werk maakt van initiatieven en projecten ten behoeve van maatschappelijk effectieve rechtspraak;

overwegende dat deze initiatieven zich beperken tot de rechtsgebieden civielrecht en bestuursrecht;

constaterende dat ook in het strafrecht de noodzaak om maatschappelijk effectief op te treden evident aanwezig is, getuige projecten als het Veiligheidshuis en ZSM;

verzoekt de regering, te bevorderen dat ook op het vlak van het strafrecht initiatieven gestart worden die bijdragen aan maatschappelijk effectieve rechtspraak, bijvoorbeeld door te experimenteren met snellere manieren van afhandelen van het verzet tegen een strafbeschikking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen