Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 435

Voorgesteld 16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad voor de rechtspraak ten aanzien van de gerechten een coördinerende en ondersteunende taak heeft, onder andere gericht op automatisering, bestuurlijke informatievoorziening en personeelsaangelegenheden;

overwegende dat bij de rechtspraak veel overkoepelende zaken spelen zoals digitalisering, maar ook de inzetbaarheid van rechters door het hele land;

overwegende, dat het – in lijn met het advies van de reviewboard ICT/KEI – wenselijk is als de bestuurskracht van de Raad voor de rechtspraak bij dergelijke zaken wordt versterkt;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren hoe de besluitvaardigheid van de rechtspraak op het vlak van bedrijfsvoering, in het bijzonder de digitalisering en de ICT, en personeelsbeleid, in het bijzonder de inzetbaarheid van rechters daar waar het werk is, bevorderd kan worden en welke stappen gezet worden zulks te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Dam