Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 436

Voorgesteld 16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het stilleggen van de digitalisering onzekerheden met zich meebrengt voor onder andere rechters, advocaten, gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders;

van mening dat de inbreng van alle direct betrokkenen bij de mogelijke vervolgstappen onmisbaar is;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat niet alleen bestuurders maar vooral de werkvloer betrokken wordt bij de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen