Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 185

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Hierbij bied ik u het Nationaal Sportakkoord «Sport verenigt Nederland» aan1. Dit akkoord wordt op 29 juni aanstaande in Den Haag ondertekend.

Zoals ik in de voortgangsbrief sportbeleid van 22 juni jl. (Kamerstuk 30 234, nr. 184) aangaf heb ik, samen met sportbonden (NOC*NSF) en gemeenten (VSG/VNG), de afgelopen tijd gewerkt aan dit akkoord.

Het akkoord is inmiddels voorgelegd aan de achterbannen van de partners en zij hebben er mee ingestemd.

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl