Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 795

Voorgesteld 4 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op 10 april 2018 de motie op stuk nr. 764 (29 628), inhoudende dat direct na de zomer een ICT-plan aan de Kamer zou worden aangeboden, met algemene stemmen is aangenomen;

constaterende dat de regering per brief van 27 juni aangeeft dat de Kamer pas aan het eind van dit jaar nader geïnformeerd wordt;

van mening dat voorkomen moet worden dat 2018 een verloren jaar wordt, daar waar het gaat om de doorontwikkeling van de ICT bij de politie alsmede het toezicht van de Kamer daarop;

verzoekt de regering, kort na het zomerreces de Kamer te informeren over de ICT-ontwikkeling bij de politie, in het bijzonder over de aanpak van de vernieuwing van de politieprocessen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Arno Rutte

Bisschop