Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 28

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als een kind eenmaal door middel van internationale kinderontvoering aan het wettelijk gezag van een ouder is onttrokken, terugdraaien van die situatie vaak moeilijk is en soms zelfs door tijdsverloop onmogelijk blijkt;

overwegende dat het voorbereiden van internationale kinderontvoering strafbaar is;

van mening dat onduidelijk is of en in hoeverre het strafrecht in het geval van voorbereiding daadwerkelijk wordt toegepast;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre politie en Openbaar Ministerie beleid voeren en actief zijn ten aanzien van het bestraffen van voorbereiding van internationale kinderontvoering;

verzoekt de regering tevens om, in overleg met het Openbaar Ministerie te bezien of er een aanwijzing met betrekking tot internationale kinderontvoering nodig is en daarover de Kamer voor het einde van dit kalenderjaar te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Kuiken