Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol

27 603 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN DUYVENDAK

Vergaderjaar 2001-2002

Nr. 73 Voorgesteld 4 juli 2002

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


van mening, dat het Luchthavenverkeersbesluit regels dient te bevatten om garanties te geven voor de milieubelasting van de luchtvaart op Schiphol;


overwegende, dat de luchtvaart op Schiphol zorgt voor emissies van CO2, wat schadelijk is voor het milieu;


constaterende, dat de regels van het Luchthavenverkeersbesluit bevorderen dat de grenswaarden voor de milieubelasting niet worden overschreden, maar hiervoor geen garanties bieden;


verzoekt de regering het Luchthavenverkeersbesluit aan te passen zodat er garanties geboden worden over de grenswaarden voor de milieubelasting, waarbij in ieder geval de totale emissie van CO2 niet boven het huidige niveau mag komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerkens

Duyvendak