Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiƫn

29 200 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Vergaderjaar 2003-2004

Nr. 13 Voorgesteld 18 september 2003

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


spreekt als haar mening uit, dat er voor Kamerleden die wachtgeld gaan genieten een sollicitatieplicht moet komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Marijnissen

Dittrich

Herben

Bos

Halsema