Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Drugbeleid

24 077 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 151 Voorgesteld 27 april 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de softdrugproblematiek momenteel leidt tot een grote mate van overlast in met name de grensregio;


overwegende, dat de handhaving van het huidige softdrugbeleid een groot beslag legt op de capaciteit van justitie en politie;


overwegende, dat veel lokale bestuurders voelen voor een zekere vorm van regulering van de «achterdeur» van de coffeeshop om de overlastproblematiek aan te pakken, en dat zij grote problemen ondervinden met de handhaving van de huidige regeling;


overwegende, dat verregaande regulering van de achterdeur ook tot problemen kan leiden;


constaterende, dat het wenselijk is deze impasse te doorbreken;


verzoekt de regering nieuwe scenario's te onderzoeken voor het oplossen van de achterdeurproblematiek, en daarin te betrekken:

– de mogelijkheid om BIGH LB-criteria voor deugdelijke cannabistelers te ontwikkelen (Boekhouding, Informatieverstrekking, Geen bestrijdingsmiddelen, alleen Hennepplanten verbouwen, alleen Leveren aan coffeeshops en deugdelijke Bedrijfsvoering);

– de mogelijkheid van kleinschalige experimenten met regulering van de achterdeur van coffeeshops, opdat de voor- en nadelen in de praktijk kunnen worden onderzocht;

– een mix van repressieve sancties en regulering;

– de bredere toepassing van elementen uit het HEKTOR programma;


het draagvlak in de Europese Unie voor deze scenario's te onderzoeken en de Kamer over dit alles te berichten,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Ham

Van Velzen

Halsema

Albayrak