Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Internationale kinderontvoering

30 072 MOTIE VAN DE LEDEN TIMMER EN VAN DER LAAN

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 4 Voorgesteld 30 juni 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders in een veilige omgeving;


constaterende, dat het voor kinderen van groot belang is dat zij omgang houden met beide ouders na de echtscheiding en dat ouders niet altijd zelf tot een oplossing komen;


constaterende, dat er in Nederland nauwelijks beveiligde omgangshuizen zijn die vaak scherpe grenzen moeten stellen aan de duur van hun begeleiding;


constaterende, dat kinderrechters pleiten voor uitbreiding van het aantal plaatsen waar beveiligde omgang mogelijk is;


van oordeel, dat het uitbreiden van beveiligde omgangsplaatsen in het belang van ouders en kinderen is;


verzoekt de regering zorg te dragen voor uitbreiding van het aantal beveiligde omgangshuizen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Timmer

Van der Laan