Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

30 091 MOTIE VAN HET LID ADELMUND

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 28 Voorgesteld 7 september 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat verbetering van het ondernemingsklimaat in achterstandswijken de leefbaarheid kan verbeteren;


constaterende, dat de gemeente Rotterdam met steun van het Rijk een forse investeringspremie voor ondernemers in zogenaamde kansenzones heeft ingesteld;


constaterende, dat de interesse voor deze investeringspremie groot is en dat de desbetreffende wijken hiermee een positieve uitstraling krijgen;


verzoekt de regering uit het Fonds Economische Structuurversterking middelen ter beschikking te stellen om een soortgelijke investeringspremieregeling voor alle gemeenten met achterstandswijken in te stellen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Adelmund