Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II)

26 671 MOTIE VAN DE LEDEN GERKENS EN VAN DAM

Vergaderjaar 2004-2005

Nr. 18 Voorgesteld 13 september 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat burgers en bedrijven het recht moeten hebben te weten dat hun gegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen of kunnen zijn gekomen;


verzoekt de regering een voorstel uit te werken dat leidt tot de verplichting van bedrijven, overheden en andere organisaties om burgers en bedrijven te informeren dat hun gegevens ontvreemd zijn, of dat de systemen van de organisatie gehackt zijn en hiermee voor 1 juni 2006 naar de Kamer te komen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerkens

Van Dam