Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

30 300 MOTIE VAN HET LID VERHAGEN C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 10 Voorgesteld 22 september 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat om een vergelijkbaar welvaartsniveau te bereiken, voor gezinnen blijft gelden dat zij meer inkomen nodig hebben dan iemand zonder kinderen;


overwegende, dat door de verhoging van de kinderkorting de gezinnen met een laag inkomen vooral profiteren;


verzoekt de regering de kinderkorting met € 90 te verhogen en dit te dekken uit de uitgavenreserve (voor 94 mln.) en een efficiencytaakstelling op de IB-Groep (voor 4 mln.),


en gaat over tot de orde van de dag.


Verhagen

Van Aartsen

Dittrich