Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Terrorismebestrijding

29 754 MOTIE VAN HET LID VAN DER LAAN C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 47 Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 10 oktober 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de Europese terrorismesamenwerking momenteel plaatsheeft in minimaal vier aparte fora;


overwegende, dat het de effectiviteit en dus onze veiligheid ten goede zou komen als de lijnen strakker zouden zijn en het duidelijk is wie eindverantwoordelijk is;


verzoekt de Nederlandse regering in Europees verband blijvend aan te dringen op het stroomlijnen van de Europese terrorismesamenwerking,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Laan

Van Fessem

Weekers