Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Terrorismebestrijding

29 754 MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN LAMBRECHTS

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 32

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 10 oktober 2005


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, het belang dat alle relevante partners, diensten en organisaties de signalen van radicalisering weten te herkennen en dat ze weten wat ze ermee kunnen doen;


overwegende, dat volgens het COT er nog geen sprake is van structurele alertheid en integrale benadering van radicaliseringsprocessen bij onderwijsinstellingen;


verzoekt de regering met een dekkend programma te komen voor training en coaching van personeel van onderwijsinstellingen, te beginnen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, teneinde tijdig en adequaat te kunnen reageren op uitingen van radicalisme,


en gaat over tot de orde van de dag.


Dijsselbloem

Lambrechts