Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Terrorismebestrijding

29 754 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 41

Voorgesteld tijdens het Nota-overleg van 10 oktober 2005


De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


verzoekt het kabinet het openbaar gebruik van de burka in Nederland te verbieden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wilders