Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006

30 300 VI MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 42 Voorgesteld 23 november 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat het kabinet in het programma versterking van opsporing en vervolging van 11 november 2005 voorstellen heeft gedaan voor verbeteringen in het proces van opsporing en vervolging;


overwegende, dat het kabinet bij brief van 14 november 2005 heeft aangegeven dat voor de jaren 2006 en volgende risico’s bestaan van oplopende achterstanden bij de gerechten;


constaterende, dat beide voorstellen niet zijn voorzien van een financiële paragraaf;


verzoekt de regering beide stukken op zo kort mogelijke termijn te voorzien van een financiële paragraaf en aan te geven hoe zij de financiering wil regelen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Haersma Buma

Weekers

Van der Laan