Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2006

30 300 VII MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 30 Voorgesteld 1 december 2005

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat politieke jongerenorganisaties een belangrijke rol spelen in het betrekken van jongeren bij de politiek;


overwegende, dat andersoortige landelijke jongerenorganisaties vaak voor alle bestuursleden een vorm van bestuursbeurs ontvangen, en de politieke jongerenorganisaties maar één;


verzoekt de regering een voorstel uit te werken voor minimaal drie bestuursbeurzen die ter beschikking komen voor elke politieke jongerenorganisatie;


en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van der Ham

Knops

Duyvendak

Boelhouwer