Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling

30 513 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 1

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 5 april 2006Beatrix