Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2006

30 300 XIII BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 83

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 1 mei 2006


Ondernemerschap, vernieuwing en dynamiek: dat zijn de ingrediënten die de Nederlandse economie nodig heeft om sterk en concurrerend te zijn. Om op die punten uit te blinken, moeten ondernemers topprestaties leveren. Het Ministerie van Economische Zaken wil hen daartoe alle ruimte bieden en zo goed mogelijk ondersteunen.


Op 30 mei 2005 ontving uw Kamer de brief «Sterke basis voor topprestaties, vernieuwde EZ-instrumenten voor ondernemers» (Kamerstukken 2004–2005 29 800 XIII, nr. 73). Tijdens het AO Herijking op 6 oktober 2005 beloofden wij een tussenstand. Die treft u hierbij aan.1 Bovendien gaan wij in op de moties Aptroot over één uitvoeringsorganisatie en over één loket voor bedrijven (2005–2006 30 300 XIII, nrs. 18 en 19).


Graag vatten wij de hoofdlijnen van de brief «Sterke basis voor topprestaties» nog even samen:

• Ondernemers moeten snel en eenvoudig toegang krijgen tot informatie en advies over ondernemen, groeien, innoveren en activiteiten over de grens. Ook de instrumenten voor ondernemersfinanciering moeten goed beschikbaar en op maat gesneden zijn. Om dat te bereiken komt EZ met een transparant basispakket met laagdrempelige regelingen en minder loketten.

• Daarnaast streven we naar gerichte investeringen van bedrijven en kennisinstellingen op thema’s en gebieden waar Nederland in de toekomst kan uitblinken. Daarom introduceert EZ een programmatisch pakket, gericht op excellente prestaties. Dit pakket maakt coproducties mogelijk van bedrijfsleven (van multinationale tot MKB), kennisinstellingen, (de agentschappen van) EZ en andere overheden. Het instrumentarium van EZ wordt zodanig ingericht dat het per programma maatwerk kan leveren.


In 2008 moeten alle bovenstaande plannen volledig zijn uitgevoerd. Dat betekent dat er de komende jaren heel veel gebeurt. EZ is samen metondernemend Nederland hard bezig met de nieuwe aanpak en de vernieuwing van het (financieel) instrumentarium. De uitvoeringsstructuur van EZ wordt verbeterd. Met als uiteindelijk doel: alle ruimte aan de Nederlandse economie om uit te blinken.


De Minister van Economische Zaken,
L. J. Brinkhorst

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
C. E. G. van Gennip

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.