Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Veiligheidsregio’s

29 517 MOTIE VAN HET LID VAN HETEREN C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 16 Voorgesteld 31 mei 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat brede steun bestaat voor spoedige afhandeling van de territoriale congruentie rondom Schiphol;


overwegende, dat de keuze voor de veiligheidsregio Kennemerland voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aanzienlijke incidentele en structurele kosten met zich meebrengt;


overwegende, dat die kosten niet slechts beperkt zijn tot de brandweerzorg, maar ook tot de GHOR en aanpalende GGD-organisaties;


overwegende, dat de regio Amsterdam-Amstelland een complexe risicosituatie kent, waardoor hoogwaardige veiligheidszorg van vitaal belang is;


overwegende, dat als gevolg van de herindeling een structurele inkomstenderving in de veiligheidszorg van 15% in Amsterdam-Amstelland wordt gevreesd, terwijl het risicoprofiel in de regio niet fundamenteel verandert;


verzoekt de regering de compensatieregeling voor zowel de brandweerfuncties, de GHOR- als de aanpalende GGD-functies voor Amsterdam-Amstelland naar de aard van het risicoprofiel te verhogen, en niet slechts de structurele, maar ook de incidentele kosten reëel mee te wegen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Heteren

Irrgang

Van Schijndel

Slob