Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Veiligheidsregio’s

29 517 MOTIE VAN HET LID VAN HETEREN C.S.

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 17 Voorgesteld 31 mei 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de veiligheidssituatie rondom Schiphol enkele bijzondere karakteristieken kent;


overwegende, dat de eerste afhandeling van de veiligheidszorg op Schiphol zelf tot stand komt;


overwegende, dat de veiligheidsregio in principe specifieke voorbereidings- en afhandelingstaken rondom Schiphol onder haar verantwoordelijkheid heeft;


overwegende, dat uit de aard van de mogelijke accidenten op en rondom Schiphol opschaling naar het landelijke niveau snel tot de mogelijkheden zal behoren;


verzoekt de regering de Kamer op korte termijn een historisch overzicht te sturen van de accidentafhandeling in de laatste vijf jaar met als extrapolatie een prognose van hoe vaak men percentueel denkt de veiligheidsregio als bestuurlijke eenheid de komende tijd nodig te hebben, tegenover lokale afhandeling of doorschaling naar het landelijke niveau,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Heteren

Irrgang

Van Schijndel

Van Bochove

Slob