Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Drugbeleid

24 077 MOTIE VAN HET LID WEEKERS

Vergaderjaar 2005-2006

Nr. 188 Voorgesteld 22 juni 2006

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende:

– dat de illegale hennepteelt hand over hand toeneemt, een steeds bedrijfsmatiger karakter krijgt en zorgt voor veel overlast, verloedering en brandgevaarlijke situaties in woonwijken;

– dat als gevolg van drugstoerisme dit probleem zich nog manifester doet gevoelen in Limburg en met name in Maastricht;

– dat deze ontwikkeling krachtig moet worden bestreden;


van oordeel dat tegelijkertijd het Nederlandse drugsbeleid waarin het scheiden van de markten van soft- en harddrugs centraal staat, dient te worden gehandhaafd en vervolmaakt;


verzoekt de regering,

– de inspanningen te vergroten om de illegale cannabisteelt, met name vanuit woningen, alsmede de verkoop vanuit illegale verkooppunten te bestrijden teneinde de verkoop verder te kanaliseren via de streng gereguleerde verkooppunten;

– de Kamer halfjaarlijks over de effecten van de inspanningen te berichten, naar analogie van een groot project;

– te voorkomen dat exploitanten van streng gereguleerde coffeeshops in handen worden gedreven van de criminaliteit en oplossingen te zoeken in de lijn van het Manifest van Maastricht,


en gaat over tot de orde van de dag.


Weekers