Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Garantieoverzicht 2008

Snel naar:

 1. Garantieoverzichten per hoofdstuk
 2. Garanties

In het garantieoverzicht jaarverslag 2008 is extra aandacht besteed aan de informatievoorziening over garanties.
Daardoor kun u nu hieronder de garantieoverzichten per hoofdstuk raadplegen.

 1. Hoofdblad Garantieoverzicht jaarverslag 2008 Download PDF (PDF, 20Kb)
 2. Hoofdstuk II Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Download PDF (PDF, 11,9Kb)
 3. Hoofdstuk III Algemene zaken Download PDF (PDF, 23,8Kb)
 4. Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties Download PDF (PDF, 12,4Kb)
 5. Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken Download PDF (PDF, 12,5Kb)
 6. Hoofdstuk VI Justitie Download PDF (PDF, 27,8Kb)
 7. Hoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Download PDF (PDF, 24,7Kb)
 8. Hoofdstuk LIX BTW-compensatiefonds Download PDF (PDF, 23,3Kb)
 9. Hoofdstuk VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Download PDF (PDF, 38,8Kb)
 10. Hoofdstuk IXb Financiën Download PDF (PDF, 48,4Kb)
 11. Hoofdstuk X Defensie Download PDF (PDF, 24,2Kb)
 12. Hoofdstuk XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Download PDF (PDF, 26,9Kb)
 13. Hoofdstuk XII Verkeer en Waterstaat Download PDF (PDF, 27,7Kb)
 14. Hoofdstuk LV Infrastructuurfonds Download PDF (PDF, 23,6Kb)
 15. Hoofdstuk XIII Economische Zaken Download PDF (PDF, 35,5Kb)
 16. Hoofdstuk XIV Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit Download PDF (PDF, 29,2Kb)
 17. Hoofdstuk XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid Download PDF (PDF, 23,8b)
 18. Hoofdstuk XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Download PDF (PDF, 32,9Kb)
 19. Hoofdstuk XVII Jeugd en Gezin Download PDF (PDF, 23,3Kb)
 20. Hoofdstuk XVIII Wonen, wijken en integratie Download PDF (PDF, 27,1Kb)

Garanties

In principe is het Rijk zeer terughoudend met het verlenen van garanties en leningen omdat andere instrumenten succesvoller zijn om overheidsdoelen te realiseren. Garanties en leningen verminderen de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van de overheids-uitgaven, daarom voert het kabinet hiervoor een terughoudend beleid. Alleen als er maatschappelijke risico’s zijn die een private partij niet kan en wil dragen en de overheid er vanuit het algemeen belang aan hecht dat deze risico’s worden afgedekt, of als er voor de overheid doelmatigheidswinst behaald kan worden ten opzichte van subsidies, kan tot garantie- of leningverstrekking worden overgegaan.