Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verantwoord begroten

Met ingang van 2013 hebben de begrotingen een nieuwe opzet. Deze begrotingspresentatie heet ‘Verantwoord Begroten’.

Dit houdt in dat de begroting focust op waar de minister voor verantwoordelijk is en met welke financiële instrumenten hij aan deze verantwoordelijkheid invulling geeft.

De begroting geeft zo meer informatie over waar het geld aan wordt uitgegeven.

Ook is er een strikte scheiding aangebracht tussen programmageld (het ‘beleidsgeld’) en apparaatsgeld (geld aan personeel en materieel).

Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de flyer "Verantwoord Begroten" Download PDF.