Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Beleidsonderzoek

Het kabinet onderzoekt regelmatig (mogelijke) beleidskeuzes en de gevolgen hiervan. Dat doet het kabinet onder andere via interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) en de brede heroverwegingen. IBO’s geven de sterke en zwakke elementen van beleid op een bepaald terrein aan en geven opties voor mogelijke aanpassingen.

In de jaren tachtig en in 2010 zijn twee uitgebreide ronden gehouden. In 2010 zijn een twintigtal rapporten opgesteld. Deze ronde wordt de “Brede Heroverwegingen” genoemd.

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO)
Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) ontwikkelen alternatieven voor bestaand beleid. IBO’s gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen.

Hier vindt u een overzicht van de IBO’s die op dit moment in uitvoering zijn.
Hier vindt u een overzicht van alle afgeronde IBO’s.

Brede heroverwegingen
Als reactie op de economische crisis, heeft de overheid in 2010 onderzocht op welke voorzieningen zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. De rapporten van de werkgroepen brede heroverwegingen bieden op 20 beleidsterreinen voorstellen waarmee de overheid geld kan besparen.

Voor meer informatie en voor het bekijken van de rapporten, klik hier.