Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

IBO's in uitvoering

Klik in onderstaand snelmenu op een jaartal
voor de IBO's in uitvoering van dat jaar
Ronde 2018/2019
Ronde 2017/2018

Ronde 2018/2019

 

Naam rapport

IBO Toeslagen

Leden werkgroep Fin, SZW, VWS, BZK, EZK, AZ, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Deeltijdwerk

Leden werkgroep FIN, SZW, OCW, VWS, AZ, EZK, SCP, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Internationalisering van het onderwijst

Leden werkgroep Fin, OCW, EZK, SZW, AZ, SCP, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Luchtkwaliteit

Leden werkgroep FIN, IenW, LNV, BZK, VWS, EZK, AZ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Koninkrijksrelaties

Leden werkgroep Fin, VWS, SZW, JenV, OCW, AZ, BZK, EZK, DEF, BZ, LNV, IenW
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

Ronde 2017/2018

Naam rapport

IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Leden werkgroep Fin, OCW, SZW, VWS, JenV, BZK, AZ, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO grondvergoeding

Leden werkgroep Fin, EZK, AZ, ienW, BZK, LNV
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO (Licht) Verstandelijk Beperkten

Leden werkgroep Fin, VWS, SZW, JenV, OCW, AZ, BZK
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht