Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Evaluaties en beleidsdoorlichtingen

Evaluaties

Beleidsevaluaties beoordelen het (toekomstige) beleid: Doet de overheid de goede dingen? En doet de overheid de dingen goed? De ministers gebruiken de uitkomsten om het beleid te verantwoorden aan de Eerste en Tweede Kamer en om het beleid effectiever en efficiënter in te zetten.

Vormen van beleidsevaluaties

Beleidsevaluaties kunnen vooraf, tussentijds of achteraf plaatsvinden. De belangrijkste vormen van evaluaties die de Rijksoverheid uitvoert zijn:

Beleidsdoorlichtingen

Een beleidsdoorlichting vat de kennis samen over de effectiviteit en doelmatigheid van een heel beleidsterrein. De doorlichting kijkt naar de samenhang tussen verschillende vormen van beleid. Losse evaluaties van beleid onderbouwen dit.

Op  deze pagina vindt u het overzicht van de beleidsdoorlichtingen die in het kader van de ronde 2020 uitgevoerd worden, en op deze pagina vindt u de beleidsdoorlichtingen die in het kader van de ronde 2019 uitgevoerd zijn.

Voor het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen is de handreiking beleidsdoorlichtingen beschikbaar.

Effectevaluaties

Een effectevaluatie onderzoekt het effect van een beleidsmaatregel. Het ministerie beoordeelt het beleid op effectiviteit (werkt het?) en efficiëntie (wordt het doel zo goedkoop mogelijk bereikt?).
 

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA)

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengt de effecten van een beleidsvoorstel in kaart. De kosten en baten zijn zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt. Dus ook zaken die geen direct prijskaartje hebben, zoals geluidsoverlast, een mooi uitzicht of je veilig voelen.

 

Wat gaan de ministeries de komende jaren evalueren?

Ministers geven in hun begroting aan welk evaluatieonderzoek ze in de planning hebben. In de jaarverslagen rapporteren ministeries over de uitkomsten van evaluaties. Navigeer via het menu bovenaan deze pagina naar de informatie uit de begrotingen en jaarverslagen.