Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Studiegroep begrotingsruimte

De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) brengt voorafgaand aan verkiezingen advies uit over de begroting van de Rijksoverheid. De politieke partijen hebben dan nog de mogelijkheid om het advies te verwerken in hun verkiezingsprogramma’s.

Rol van de Studiegroep Begrotingsruimte

De SBR werd in 1971 ingesteld. De overheid heeft veel aanbevelingen van de SBR in de loop der jaren overgenomen. Zoals het trendmatig begrotingsbeleid. Het formele traject van de SBR begint met het opstellen van de adviesaanvraag van het kabinet (via de minister van Financiën). Na instemming door de ministerraad wordt het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt zonder verdere standpuntbepaling van het kabinet.

Samenstelling Studiegroep

De volgende ministeries zijn met één of meer leden in de studiegroep vertegenwoordigd:

•    Algemene Zaken
•    Financiën
•    Economische Zaken
•    Sociale Zaken en Werkgelegenheid
•    Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
•    Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Daarnaast zijn ook het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank in de SBR vertegenwoordigd. Voorzitter van de SBR is de Secretaris Generaal van het ministerie van Financiën.

Rapporten sinds 1971: