Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Fiscale beleidsinformatie

Het kabinet onderzoekt regelmatig (mogelijk) beleid en de (verwachte) gevolgen hiervan. Op deze pagina zijn verschillende fiscaal relevante publicaties te vinden waarin inzicht wordt gegeven in het (mogelijke) beleid.

Deze documenten kunnen ondersteuning bieden bij (toekomstige) besluitvorming.

Periodieke fiscale beleidsinformatie

Een aantal stukken met relevante fiscale beleidsinformatie worden periodiek geüpdate en gepubliceerd.  

•    Miljoenennota Bijlage VI; inzicht in het budgettair belang van verschillende fiscale regelingen
     2017    2016    2015

•    Fiscale sleuteltabel; inzicht in het budgettair effect van tariefswijzigingen
     2017    2016    2015     

•    Eindejaarsbericht Ministerie van Financiën; jaarlijks overzicht met de belangrijkste fiscale wijzigingen 
     2017    2016    2015

 

Algemene stukken met fiscale beleidsinformatie

Naast de periodieke stukken zijn er werkgroeprapporten welke het fiscale domein raken en waarin fiscale beleidsvoorstellen worden gedaan. Een aantal relevante rapporten zijn hieronder opgesomd.

Fiscale beleidsevaluaties en beleidsonderzoeken

Om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het huidige fiscale beleid te toetsen worden periodiek fiscale beleidsevaluaties en beleidsonderzoeken uitgevoerd. Hieronder is een overzicht opgenomen van alle geplande beleidsevaluaties in het fiscale domein. Daarnaast is er een overzicht van alle afgeronde beleidsevaluaties en (interdepartementale) beleidsonderzoeken opgenomen. In dit overzicht zijn ook de afgeronde interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) opgenomen, waarin fiscale regelingen tevens zijn onderzocht. Tot slot is hieronder een overzicht van alle afgeronde IBO’s opgenomen.

Hier vindt u een overzicht van de geplande fiscale beleidsevaluaties.
Hier vindt u een overzicht van alle afgeronde fiscale beleidsevaluaties en beleidsonderzoeken.
Hier vindt u een overzicht van alle afgeronde IBO’s.