Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Organisatie

Deze website is een initiatief van de rijksoverheid. De website is gemaakt onder redactie van het ministerie van Financiën. De informatie op de site wordt aangeleverd door de verschillende ministeries.

Wat biedt deze site?

De site bevat per begrotingsjaar alle beschikbare officiële stukken van de rijksbegroting. U kunt elk stuk downloaden, mailen en of printen. De site biedt inzicht in de voortgang van het begrotingsproces, van voorbereiding tot verantwoording aan de hand van de geplaatste stukken per fase, van de Miljoenennota in de voorbereidingsfase tot het jaarverslag en de slotwet in de verantwoordingsfase. Niet alleen de budgettaire nota’s, maar ook alle afzonderlijke begrotingshoofdstukken zijn op deze site te vinden.

De site wordt dagelijks aangevuld met voortgangsinformatie, zoals de onopgemaakte stukken.

Onopgemaakte stukken

Een onopgemaakt stuk is het document zoals dat door de griffie van de Tweede of Eerste Kamer ter productie wordt aangeboden aan SDU Uitgevers. De meest recente stukken staan op de homepage bij “Afgelopen week in de Kamer”, waarbij wordt aangegeven op welk begrotingsjaar zij betrekking hebben. Per begrotingsjaar zijn de beschikbare stukken van elke fase van het begrotingsproces terug te vinden bij het betreffende hoofdstuk of fonds.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de site wordt door het ministerie van Financiën voorbehouden. Onder voorwaarde dat de bron vermeld wordt, mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Toegankelijkheid

De site rijksbegroting.nl is in ieder geval te bekijken met de webbrowsers Microsoft Internet Explorer (versie 6.0 of hoger) en Mozilla Firefox (versie 2.0 of hoger).

Bestanden downloaden

De meeste bestanden worden op de site in PDF-formaat aangeboden. PDF-bestanden kunt u onder andere bekijken met Acrobat Reader. Deze kunt u gratis downloaden op de site van Adobe.

Een ander aangeboden formaat is het RTF-formaat. Deze kunt u openen met Microsoft Word of Open Office.

Van wie is deze site?

Het ministerie van Financiën is opdrachtgever van deze site. Alle departementen dragen op hun beleidsterrein bij aan de inhoud van deze site.

In de afzonderlijke pagina’s kan worden verwezen naar externe sites. Het ministerie van Financiën is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteitswaarde van deze externe sites.