Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Brede Heroverwegingen

Wat zijn brede heroverwegingen?
Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen.

Mogelijke besparingen onderzocht
In oktober 2009 zijn 20 ambtelijke werkgroepen ingesteld, met elk een eigen beleidsthema. De werkgroepen hebben alle mogelijke besparingen bekeken. Ze hoefden geen rekening te houden met bestaande wetgeving, het coalitieakkoord, kabinetsafspraken, departementale begrenzingen of ministerieel beleid.

Onderzoeksresultaten beleidsthema’s
De onderzoeksresultaten zijn in 2010 gepresenteerd. In elk van de rapporten is minstens 1 variant genoemd die leidt tot 20% besparing op de uitgaven. Ook zijn voor elke variant de economische en maatschappelijk gevolgen in kaart gebracht.

•    Energie en klimaat
•    Leefomgeving en natuur
•    Mobiliteit en water
•    Wonen
•    Kindregelingen
•    Productiviteit onderwijs
•    Hoger onderwijs
•    Innovatie en toegepast onderzoek
•    Op afstand van de arbeidsmarkt 
•    Werkloosheid
•    Curatieve zorg
•    Langdurige zorg
•    Internationale samenwerking 
•    Asiel, immigratie en integratie 
•    Veiligheid en terrorisme 
•    Uitvoering belasting- en premieheffing
•    Toeslagen
•    Openbaar bestuur
•    Bedrijfsvoering (inclusief ZBO’s)
•    Internationale veiligheid